cropped-logo-delta-2-fav.png

Hoàng Minh Hải

Lập trình viên

Tốt nghiệp Tại Trung Tâm Hanoi-Aptech, với hơn 10 năm kinh nghiệm làm lập trình viên cho nhiều công ty lớn. Cộng tác với Delta 4 năm và đào tạo 90% học viên có việc sau khi hoàn thành khóa học lập trình website.

Other Members