cropped-logo-delta-2-fav.png

Hoàng Minh Tuấn

Giảng viên Tiếng Hàn

Tốt nghiệp Cử nhân kinh tế, với hơn 4 năm đi xuất khẩu lao dộng Hàn Quốc. Cộng tác với Delta 4 năm và đào tạo 100% học viên đạt visa đi Du học Hàn Quốc sau khóa học Tiếng hàn Quốc

Other Members