cropped-logo-delta-2-fav.png

Nguyễn Thế Cường

Giám đốc sáng tạo

Tốt nghiệp Tại Trung Tâm Hanoi-Arena, với hơn 6 năm kinh nghiệm làm quản lý, trưởng phòng thiết kế, giám đốc sáng tạo cho nhiều công ty lớn tại Hà Nội. Cộng tác với Delta 4 năm và đào tạo 90% học viên có việc sau khi hoàn thành khóa học thiết kế ứng dụng.

Other Members