cropped-logo-delta-2-fav.png

Phan Trọng

Giảng viên Tiếng Đức

Tốt nghiệp Cử nhân quản lý ngành khách sạn, với hơn 6 năm sinh sống và làm việc tại Đức. Cộng tác với Delta 1 năm và đào tạo 100% học viên đạt visa đi Du học Đức sau khóa học Tiếng Đức

Other Members